De Alribru-methode is ontwikkeld door mijn ervaring in het werken met kosmische energieën wat ik met mijn cliënten opdeed. De eerste toepassingen waren het afschermen van woningen met energie door de energie van de woning te veranderen. Niet lang daarna bleek dat de meeste natuurlijke materialen van energie veranderd kunnen worden. Het gaat hier om de energie die ze uitstralen. Ze worden een soort energie antennes van kosmische energieën. De energieën zijn best krachtig en vormen de zuiverste versie van de aardse variant.

Niet lang daarna begon ik te experimenteren om ook energieën te gebruiken om te healen en voor ik het wist kreeg ik de beschikking over de miljoenen energie frequenties die in het kosmische archief aanwezig waren. Mijn gidsen zijn de brug naar deze energieën en is het nu aan ons om deze energieën te benoemen, te combineren en er creatief mee om te gaan en natuurlijk gebruiken voor het doel waarvoor het nodig is.

De Alribru-methode werkt eenvoudig en direct en is bijzonder krachtig. Het healen van emoties bleek een voltreffer te zijn die behoorlijk goed inwerkt op cliënten. Andere energieën zijn ook al op aarde aanwezig met commerciele namen maar via de Alribru-methode ook toegankelijk en te gebruiken. De kosmos is voor iedereen toegankelijk mits je er zuiver en integer mee omgaat. Het energiewerk vraagt verantwoordelijkheid van de gebruiker en respect naar de medemens toe. Alleen met toestemming mag je met de energie iemand behandelen ondanks de macht die je hebt om met de nodige energieën aan het werk te gaan.

De Alribru energiehangers zijn een voorbeeld die met deze methode ontwikkeld zijn, het energetisch restylen van woningen maakt ook gebruik van deze methode en in het healingswerk maken enkele vertrouwelingen al gebruik van de eerste mogelijkheden om anderen te helpen met bijzondere resultaten.

In de kosmos zijn bijzondere energieën aangetroffen die specifiek tegen bepaalde ziektebeelden of gebreken werken en sommige energieën zijn zo bijzonder dat je eigenlijk niet op de hoogte was dat dit bestond of mogelijk was. Het healen of veranderen van energieën werkt door dimensies en tijd heen, afstand is niet van belang. Op afstand kan je iemand al helpen en het wordt meteen in werking gezet. De Alribru-methode is geen energievorm met inwijdingen, het is kennis van energieën en de kennis hoe je het kan gebruiken. Het is hierdoor een bijzondere aanvulling op andere energiesystemen en behandelaars. Met de Alribru-methode laat je het gebeuren en zie je de eenvoud en de werkelijke kracht van de kosmos. Het is er altijd al voor ons geweest maar nu mogen we er ook gebruik van maken.

Degene die dit werk mogelijk maakt is Kwan Yin, lid van de Witte Broederschap. Ik kreeg haar in beeld toen ik de gidsenverbindingsenergie op mij zelf losliet. Zij is degene die mij inspireert en mij stimuleert om hier mee verder te gaan. Ze verschijnt ook bij cliënten die met deze methode behandeld worden.


Gebruik je deze methode, vermeld dan de naam van de methode, dus volgens de Alribru-methode of vermeld mijn naam als inspirator : Alex Bruinsma, energy-healer. Ik wil je alleen maar inspireren om hiermee verder te gaan en hoef geen credits of zo. Laat je vorderingen aan me weten zodat anderen die deze methode hanteren het ook kunnen gebruiken, want samen zorg je ervoor dat de toegang tot het kosmisch archief steeds groter wordt. Degene die de Alribru methode gebruikt mag zichzelf Alribru Exchanger noemen.  We wisselen energieën uit en zo zal het altijd zijn. Wij leren van elkaar en niet zoals we in de principe als healer - cliënt werken, het werkt altijd beide kanten op, dus daarom exchanger, we wisselen uit. Is het niet energie dan is het ook inzichten en kennis die we uitwisselen.

Hoofddoel van deze manier van werken is het helpen van de medemens. Niet voor eigen belang, materie of gelukzaligheid, daar zijn andere manieren voor. Deze methode is ook niet weggelegd voor iedereen. Je bent afhankelijk van de kosmos om dit werk te mogen doen. Degenen die al een tijd bezig zijn in het spirituele energiewerk zijn vaak voldoende begeleid vanuit de kosmos om deze methode te gebruiken. Ik geef deze methode op gevoel door om te kijken of je er daarvoor geschikt bent.